22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 29e
tel. 84 639 50 90